Jeg har kjøpt bil. Den heter Citroën. Det fikk meg til å tenke. På bensinpriser, bompenger og bilforsikring, selvsagt. Men først og fremst tenkte jeg på hva disse to prikkene over e-en betyr. Jeg antar at det er de samme to prikkene man finner over i-en i Zaïre, uten at jeg skal påberope noen form for skråsikkerhet i det henseende. Zaïre er riktig nok blitt til Den demokratiske republikken Kongo, så ting kan tyde på at disse prikkene er et foreldet, ja, nærmest antikvarisk, fenomen. På den annen side kan det strengt tatt ligge andre grunner bak navneskiftet, uten at jeg skal uttale meg om det. Jeg er tross alt hverken lingvist eller statsviter, hverken av yrke eller utdannelse. I beste fall er jeg en autodidakt i den sammenheng. Men la oss ikke henge oss opp i det.

For å få klarhet i dette, bestemte jeg meg for å ta affære og konsultere et leksikon. Ikke om hvorfor Zaïre ble til Kongo, men om hvilken funksjon disse prikkene har. Der fant jeg svar. Prikkene utgjør til sammen et såkalt trema. Det er visst nok et «diakritisk tegn som settes over den siste av to vokaler for å vise at den ikke inngår i en diftong eller lang vokal, men skal uttales for seg». Dette i motsetning til en tøddel, som ser lik ut, men som angir at en vokal tilnærmer seg helt eller delvis en annen vokal. Jeg antar at et eksempel på dette vil være ä, som jo ligger mellom a– og e-lydene.

Men tilbake til Citroën. Hadde det vært Citroen, altså uten trema, hadde det trolig blitt uttalt noe slikt som sitrøn, siden o og e til sammen utgjør en ø. Jeg vet ikke om jeg hadde kjøpt en bil som hadde et navn som uttaltes sitrøn. Jeg tror ganske sikkert at jeg hadde stått over. Så kan hende vi kan se det slik at tremaen over e-en fungerer som et motstykke til prikken over i-en. Mens prikken over i-en betegner noe som gjør noe fullkomment, betegner tremaen over e-en noe som gjør noe brukbart. Som en fattigmanns prikk over i-en. Et eksempel på en praktisk anvendelse av dette, kunne være ekstrautstyr til bilen. Turtelleren kunne da utgjøre tremaet over e-en, mens skinnsetene kunne utgjøre prikken over i-en. Jeg ser allerede for meg at dette uttrykket kommer til å spre seg som ild i tørt gress. «Den turtelleren var liksom bare tremaen over e-en.» Det er ikke alle forunt å være opphavsmannen til et etablert uttrykk i det norske språk. Jeg gleder meg.