Lasse triller terningen, vol. 2.

Siden min gode kollega Lars har ytret ønske om å bli omtalt på Lasse kontemplerer, har jeg bestemt meg for å gi etter for presset. Det har selvsagt ingenting med det å gjøre at han har mitt rosa silkelommetørkle i sin varetekt, om noen skulle tenke i slike baner. I samme slengen ser jeg mitt snitt til å starte spalten Lasse triller terningen. To fluer i en smekk, om du vil.

Som de fleste nok kjenner til fra før, er terningkast vilkårlige. Sannsynligheten for at man får terningkast 1 er like stor som at man får terningkast 6. Denne vilkårligheten vil jeg ta et oppgjør med. Jeg vil ikke uten videre akseptere terningens dom. Kall det gjerne en tvekamp mellom meg og terningen. I dette tilfellet, altså Lars-tilfellet, er terningens dom denne:

Terningkast 3, altså. Urimelig strengt, vil kanskje noen (Lars i alle fall) hevde. De som har vært på jobb med ham en hel kveld gjennom, vil gjerne være tilbøyelige til å mene det motsatte. Vi kan vel sånn sett si at det ikke taler til Lars’ fordel at vi jobbet sammen i går kveld.

Problemet med å anmelde mennesker, er at det er vanskelig å vite hvilke kriterier man skal bedømme ut fra. Skal man utelukkende ta i betraktning sjelelivet, det vil si de rent personlige egenskaper ved et menneske, eller skal man også inkludere overflatiske betraktninger som hvordan de tar seg ut i uniform eller farvevalg på silkelommetørklær? Eller bør man vektlegge en ryddig økonomi og et ansvarlig forhold til rusmidler? Det er ikke lett å si. Man kan vel ikke gjøre så mye annet enn å forsøke å få til en form for helhetlig syn.

Situasjonen med terningen er jo også vanskelig å vite hvordan man skal angripe. Terningens dom er presis i den forstand at den fremstår i form av en objektiv størrelse, i dette tilfellet tallet 3 (av seks mulige). Midt på treet, altså, om vi skal være litt mindre presise. Det vi imidlertid mangler, er bakgrunnen for dommen. Det sies ingenting om hva som er midt på treet ved Lars. Er han bare midt på treet sympatisk, moralsk, elokvent og karismatisk, eller fremgår terningkastet 3 som et vektet gjennomsnitt av disse egenskapene, altså slik at noe trekker opp og noe trekker ned og summen blir midt på treet? Er det eventuelt helt andre egenskaper som er vurdert til 3 på skalaen? Hvem vet.

Siden dette er første avsnitt i en helt ny spalte, blir det nok en del prøving og feiling i så henseende. Se gjerne på det som et eksperiment.

Andre del av denne spalten, der min vurdering av Lars settes opp mot terningens dom, følger i morgen.