Lasse triller terningen, vol. 3.

Dette er en fortsettelse på Terningens dom (del 1), der Lars fikk terningkast 3.

Jeg tenkte i første omgang å gjøre som Erlend Loe og lage lister. Nærmere bestemt lister over Lars’ positive og negative egenskaper. La oss starte med de positive:

  • Han ler av historiene mine.
  • Han bruker – og erkjenner at det er obligatorisk med – silkelommetørkle til dress.
  • Han bruker uttrykket «over en lav sko» over en lav sko.
  • Han er flink til å bruke papirservietter som trekkpapir for å unngå sårhet, bevisst på at dette er av avgjørende betydning for å unngå sårhet, og opptatt av å misjonere for dette syn av hensyn til andres såre hender.
  • Han har nesten like sko som meg.

Negative egenskaper:

  • Han maser noe fælt, til tider i slik grad at jeg ikke slipper til.
  • Han har litt for dyp utringning på T-skjortene sine.
  • Han kjører harry-SUV. Og liker det.
  • Han bor rett rett innenfor bompengeringen, slik at man må betale 9 kr for å kjøre ham hjem etter jobb.

Som Erlend Loe imidlertid erkjenner i Naiv. Super., har slike lister sine svakheter. De mangler for eksempel noen form for vekting. Man kunne jo anta at siden det er fem positive punkter og bare fire negative, står vi igjen med en i pluss. Men det er jo ikke gitt at de er like tungtveiende.

En viss verdi har de nok likevel. Eksempelvis kan positiv egenskap nr. 4, vedrørende bruk av papirservietter, fortelle oss flere ting: For det første ser vi at dette er en mann som tar hensyn til eget velvære og vet å ta vare på egen kropp. For det andre ser vi en sunn og reflektert holdning til hvordan enkle tiltak kan bedre livskvaliteten. Og for det tredje ser vi en vilje til å hjelpe andre mennesker. Vi kan altså si at dette er et uttrykk for kvaliteter på både overflatisk, epistemologisk og moralsk nivå. Her lukter det med andre ord terningkast 6 lang vei.

På den annen side kjører han altså BMW, og liker det. Så kan man jo spørre seg hvor god hjelp det er i å ha myke hender når man kjører BMW. Litt hjelper det definitivt. Og legger vi til de andre positive egenskapene inni denne BMW-en, må vi vel kunne si at Lars kommer godt ut av det.

Når det gjelder bompengering-poenget, går jo dette på sett og vis opp i opp med BMW-en, siden disse er gjensidig utelukkende. Det samme gjelder silkelommetørklet kontra utringningen. Også disse utelukker hverandre (med mindre man kombinerer T-skjorte og blazer – fysj!). Disse nuller sånn sett hverandre ut.

Konklusjonen må således bli todelt: Sett innenfra BMW-en er terningens dom urimelig streng. Sett utenfra, er det helt på sin plass å være streng.