Det ser ut til at Barack Obamas omstridte helsereform omsider blir vedtatt. Det som imidlertid er langt mer interessant enn helsereformen er sådan, er dekningen av den i Norge. Evnen og viljen til å forstå motstanden mot den, er fullstendig fraværende både i media og hos mannen i gaten. Den er blitt forklart med både rasisme, abortmotstand, frykt for sosialisme, kunnskapsløshet og lobbyvirksomhet og feilinformering fra forsikringsbransjen. Med andre ord: Motstanderne er enten kunnskapsløse, umoralske eller korrupte.

Men er det virkelig så enkelt? Det er viktig å kunne se verden gjennom andres øyne. Det betyr ikke at man nødvendigvis aksepterer deres syn, men at man forstår deres syn. Uten en slik forståelse, kan man ikke fullt ut forstå og være bevisst sitt eget syn. Altfor mange norske sosialdemokrater går i den fellen ikke å gjøre en innsats i å forstå andre syn. Norge er verdens beste land å leve i. Punktum. Opplest og vedtatt. Ferdig debatt. Avvikende syn møtes med latterliggjøring og moralsk indignasjon. Noen reell debatt finnes ikke.

I mangelen på et reflektert forhold til og forståelse av motpartens syn, avslører man samtidig sin mangel på refleksjon med hensyn til sitt eget syn. En person som tror at alle meningsmotstandere er uvitende, onde eller kjøpt og betalt av storkapitalen, er hverken reflektert eller moralsk høyverdig. En slik holdning er uttrykk for en religiøs, totalitær og ureflektert tilnærming til politiske spørsmål.

Så, hvorfor er mange amerikanere (57 % ifølge en meningsmåling) skeptiske til Obamas helsereform? Det lar jeg bli opp til den våkne leser å reflektere over.