Ifølge dagens Bergens Tidende, har politiet hatt våpenrazzia på Bergen Storsenter. Bøter ble utdelt og våpen konfiskert. Blant annet fikk en 14 år gammel pike konfiskert saksen sin. Det ble ikke sagt noe om størrelsen på boten. Ei heller om farven på saksen.

Som nevnt tidligere her på Lasse kontemplerer, ser jeg fordelen med signalfarvede sakser. De er lettere å finne når man leter etter dem. Dessuten er klipping mentalhygiene og kan føre til dypere erkjennelser om livet. Jeg innser imidlertid nå at denne tolkningen var noe sneversynt. For det er ikke alltid man ønsker at noen skal finne saksen. For eksempel når politiet ransaker en, er det en fordel å ha en anonym saks.

Nå ville nok mange hevde at det er verdt å betale noen kroner i bot for en grunnleggende innsikt i meningen med livet, men som det heter seg: De beste tingene i livet er gratis. Det er ikke tilfeldig at de beste tingene i livet er gratis. De beste tingene er jo nettopp bedre enn de nest beste tingene fordi de beste tingene er gratis og de nest beste ikke er det. Så dersom man får bot for å bære saks, opphører det å være en av de beste tingene i livet. Det er uheldig.

Jeg er ikke den første til å be om subsidier, skattefradrag eller avgiftsfritak til gode tiltak, men det finnes det da en mellomting. For eksempel opplysningskampanjer. «Klipping og kontemplering: veien til klokskap». Eller kanskje «Klipp og bli klok». Mulighetene er mange.

Myndighetene vil kanskje hevde at «klipping er farlig» er mer treffende. Og joda, det er nok mye sant i det. Det er skummelt å utforske sjelelivet og lære ting om seg selv og livet. Kanskje finner man at man har basert hele livet sitt på en løgn. Men selv om veien til klokskap kan være kronglete, mørk og full av hindre, er den verdt å gå. Den andre veien er kanskje lettere fremkommelig, men så fører den heller ingen vei.