Hva vil det si å være liberal? En organisasjon som kaller seg Fripolitisk bevegelse, vil starte «gratisbordell» i Bergen og flere andre norske byer. Er dette, eller bør dette være, en viktig liberal kampsak?

Man kan si hva man vil om det etiske når det gjelder dette såkalte gratisbordellet, men det er et viktig liberalt budskap som ligger bak, som forhåpentligvis ikke forsvinner bak detaljene. Dette handler om enkeltindividets frihet og rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. Initiavtaker Frank Horn Hartvedt forklarer dette godt i dette radioklippet.

Men selv om den enkelte bør kunne bestemme selv hva han vil gjøre med livet sitt, betyr ikke det at alle valg han gjør, er like moralsk høyverdige. Selv om man er for friheten til å prostituere seg, betyr ikke det at man trenger å være for prostitusjon. At noe bør være lovlig, betyr ikke at man selv bør ta del i det. Det er forskjell på etikk og politikk. På den annen side, blir dette en snever tolkning av friheten som kampsak. Man kan ikke oppnå større frihet i samfunnet dersom alle bare skal kjempe for sine friheter.

Og deri ligger også et svært viktig poeng som skiller det liberale fra alle andre tankeretninger: Den liberale kjemper ikke bare for sin egen frihet; han kjemper også for andres frihet til å gjøre valg som den liberale selv ikke forstår eller støtter opp om, eller som han til og med fordømmer som umoralsk. Også umoralske mennesker har rett til å leve sine liv som de ønsker. Og de som måtte tolke dette som et uttrykk for at promiskuitet er av det gode, har spesielt godt av å bli kjent med den liberale måten å tenke på.