Jeg var på møte i går. Det var en rystende opplevelse. Jeg kjente selvsagt til problemet fra før, men sjelden har jeg opplevd det med samme intensitet og i samme mengde som her.

Jeg snakker selvsagt om det nye motefenomenet norske språkbrukere har kastet seg over som manna fra himmelen: om det grove misbruket av uttrykket «i forhold til».

«I forhold til» betyr «sammenliknet med».

Hva er det da som får presumptivt kvalifiserte språkbrukere til å formulere språklige vederstyggeligheter som «Beredskap i forhold til influensa», «Kommunens arealplanlegging i forhold til barnehager» eller «Rettigheter i forhold til tilrettelegging på arbeidsplassen»?

Det er tydeligvis blitt et motefenomen å misbruke «i forhold til» i annenhver setning. Politikere, advokater, lærere og journalister får betalt for sin omgang med språket, men har likevel åpenbart ikke språkøre til å registrere at de utfører massevoldtekt av det norske språk.

Ja ja. Min samvittighet er i det minste ren. På dette området. Og det er vel det viktigste?