Jeg er gått inn i et nytt år jeg ikke har lyst til å gå inn i men som jeg er gått inn i, på godt og ondt. «DET ER HÅPLØST», sier Jan Erik Vold, og jeg er tilbøyelig til å være enig i, trass i min aversjon mot versaler. Undertiden går innhold foran form.

Kroppen forfaller. Sinnet forfaller. Alt forfaller. Snart blir hår på hodet til hår i ørene og rynker i pannen til rynker alle andre steder enn der. Men

«VI GIR OSS IKKE»

Det er vel en form for trøst i det. Undertiden går innhold foran form.