Jeg hadde besøk av en mørkemann i restauranten min i dag. Av selveste Dagfinn Høybråten.

Dette var mitt første møte med en mørkemann. Jeg hadde gjerne sett for meg at en mørkemann var litt sur og gretten og kom med kritiske kommentarer når muligheten bød seg. «Se å klippe deg og komme deg i arbeid», for eksempel. Det kunne vært en typisk mørkemannkommentar. Men i retrospekt må det vel sies at en slik kommentar hadde vært særdeles malplassert. Vel har jeg halvlangt hår, men jeg var jo tross alt på jobb når ordene eventuelt kunne falt. Og det ville vel være urimelig overfor mørkemennene å anta at de skulle komme med gretne kommentarer som ikke gir mening. Man burde tross alt la tvilen komme folk til gode.

Uansett ble alle dystre spådommer gjort til skamme. Dagfinn Høybråten var en ganske hyggelig mørkemann. Han både tipset, småpratet og ønsket en riktig god helg. Det er det ikke så mange som gjør. Hverken av mørkemenn eller andre menn. Eller kvinner, for den saks skyld.

Det er gjerne litt med mørkemenn som med mørke menn. At når man lærer dem å kjenne, står fordommer for fall.