Ein oberst slepp å stå rett,
men oberst vert du ikkje lett.