Jeg har skrevet i dag. Ikke her på Lasse kontemplerer. Men på en oppgave i anvendt økonomisk geografi. Eller GEO 010, som vi liker å kalle det i de indre gemakker. Jeg utsatte det som vanlig til siste øyeblikk. Jeg jobber best under press. Men etter tre timer med pensjonsreformer og demografi, føler jeg at jeg har fått min dose utdannelse for dagen. Nå er det tid for djevelrock og øl. Jeg må bare

  • vaske klær
  • rydde rommet
  • re opp sengen
  • ta oppvasken
  • lage middag

først. Bare voksne kan drikke øl, men bare barn har tid til det. Hvordan kan noen tro på eksistensen av en høyere makt når livet er lagt opp på en så ulogisk måte? Hm. Ikke bare har jeg skrevet oppgave om europeiske pensjonsreformer og den demografiske utvikling i dag; jeg har også effektivt motbevist Guds eksistens. Da kan jeg vel med god samvittighet utsette resten av dagens gjøremål og drikke øl i stedet. Det ordner seg for snille gutter.