Mye kan sies om den såkalte Earth Hour. Det kan for eksempel sies at symbolikken i å skru av lyset, som representerer skaperkraft, innovasjon og livsglede, er lite flatterende for miljøbevegelsen. Men la det ligge for nå. Det som derimot er svært flatterende for miljøbevegelsen, er det utypiske ved Earth Hour: at miljøbevegelsen appellerer til det enkelte individ om å endre atferd i stedet for å appellere til myndighetene om å bruke sitt voldsmonopol til å overstyre individers frie valg. Altfor ofte skinner det gjennom at miljøbevegelsen har langt større tro på myndighetene enn på mennesket, og større tro på reguleringer og overformynderi enn på debatt og overbevisning. Earth Hour fremstår som et gledelig unntak fra regelen.