I serien Rockestjerner og meningen med livet:

If I died tomorrow
I'd be alright
Because I believe
That after we're gone
The spirit carries on

Fra Dream Theaters eminente konseptalbum Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory.

Mange vil oppfatte sjelens udødelighet som et religiøst konsept. Men er det nødvendigvis det? Det avhenger av hvorledes man oppfatter konseptet «sjel». Et sekulært perspektiv på sjel kunne være: Hva definerer en som menneske? Eller for å spørre på en annen måte: Hva er det essensielle ved en person som gjør ham til akkurat den personen, og ikke en helt annen?

Så kan vi videre spørre oss: Dersom en person skulle opprettholde sin sjel eller sin person post mortem, hva ville det kreve av vedkommende? Kunne man ikke si at John Lennons sjel lever videre gjennom «Imagine», akkurat som Henrik Ibsens sjel lever gjennom En folkefiende eller Ronald Reagans sjel gjennom hans ord, ideer og virke? Mennesker dør, men ideene de sto for og måten de beveget andre mennesker, dør aldri. Ved å skape noe udødelig, kan man selv få evig liv.