I dag var jeg på forelesning. I økonomisystemer og -styring. Klokken 08.15. Imponert?